Богат асортимент от риба и рибни изделия

www.riba-bg.com


Проект № BG14MFOP001-5.013-0009


„МИЧИК“ ООД е бенефициент с одобрен проект №BG14MFOP001-5.013-0009 по процедура BG14MFOP001-5.013 “Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Основната цел на проекта е помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури.
Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 80 000.00 лeвa,
от който 60 000.00 лв. европейско и 20 000.00 лв. национално съфинансиране.

Актуално

Увеличаване на асортимента

24. 9. 2007
Нов вид маринована риба повече ...


riba logo