Богат асортимент от риба и рибни изделия

www.riba-bg.com


Проект "Разширяване и модернизация на съществуващо рибопреработвателно предприятие"„Мичик“ ООД е бенефициент с одобрен проект BG14MFOP001-5.005-0002 "Разширяване и модернизация на съществуващо рибопреработвателно предприятие" по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Основната цел на проекта е разширяване и модернизация на съществуващото рибопреработвателно предприятие.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта е модернизация на съществуващото рибопреработвателно предприятие, посредством:
- Изпълнени СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект;
- Закупено, монтирано и въведено в експлоатация хладилно оборудване;
- Достигнато съответствие с международно признати стандарти ISO 14001 и BS OHSAS 18001;


Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 999 010,32 лева, от който 749 257,74 лв. европейско и 249 752,58 лв. национално съфинансиране.

Актуално

Увеличаване на асортимента

24. 9. 2007
Нов вид маринована риба повече ...


riba logo